24. og 25. marts 2018

 

 

Vi vil gerne invitere alle, der kan have lyst og tid til at vise, hvad man arbejder med i hverdagen inden for sin forening eller sit eget virke.

Forårsudstilling Ullerslev foregår i weekenden 24. og 25. marts 2018 (Palmesøndag)
med opsætning af stande fredag aften den 23. marts fra kl. 18.00.

 

På Facebook kan du se billeder og video fra Forårsudstilling 2017:
https://www.facebook.com/foraarsudstilling/

2017: Reparationsværksted

2017:

2017:

2017:

2017:

2017:

2017:

2017:

2017:

2017:

2017: Minitennis

2017:

2017:

2017: Café

2017:

2017: Café

2017: Café

2017: Kåring af Årets Stand

2017: Minitennis

2017: Seniordans

2017: Fodslaw

2017: Seniordans

2017: Ullerslevkoret og lodtrækning

2017: Seniordans

2017:

2017: Ullerslevkoret og lodtrækning

2017: Seniordans

2017:

2017: Ullerslevkoret og lodtrækning

2017: Seniordans

2017:

2017:

2017: Ullerslevkoret og lodtrækning

2017: Seniordans

2017:

2017: Ullerslevkoret og lodtrækning

2017:

2017: Ullerslevkoret og lodtrækning

2017:

2017:

2017: Ullerslevkoret og lodtrækning

2017:

2017: Bogbinderi

2017:

2017: Ullerslevkoret og lodtrækning

2017:

2017: Svindinge Salon-orkester og Ullerslevkoret

2017:

2017: Mintrosen

2017:

2017:

2017:

2017:

2017:

2017:

2017:

2017: Reparationsværksted

2017:

2017:

2017: Svindinge Salon-orkester og Ullerslevkoret

2017: Reparationsværksted

2017: Husflid

2017:

2017:

2017:

2017: FBU

2017:

2017:

2017:

2017: Hjælpere

2017:

2017:

2017: Patanque

2017: Mintrosen

2017:

2017:

2017: Ullerslevkoret

2017: Mintrosen

2017:

2017:

2017: Hjælpere

2017:

2017:

2017: Ullerslevkoret

2017: Kaninhop

2017:

2017: Minitennis

2017:

2017:

2017: Petanque

2017:

2017:

2017:

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017: Nyborg Voldspils vinterskole danser

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017: Nyborg Voldspils vinterskole danser

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017: Nyborg Voldspils vinterskole danser

2017: FynBus og Modelbyggere

2017: Nyborg Musikskoles talentlinje underholder

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017:

2017: Mintrosen

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017: Nyborg Voldspils vinterskole danser

2017: Vikingeværksted

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017:

2017: Vikingeværksted

2017: Nyborg Musikskoles talenthold underholder ved åbning

2017:

2017: Vikingeværksted

2017: Borgmester Kenneth Muhs holder åbningstale

2017:

2017:

2017: Skak

2017: Nyborg Musikskoles børnekor underholder

2017:

2017: Skak

2017: FBU og FynBus

2017:

2017: Skak

2017:

2017:

2017:

2017: Male påskeæg

2017:

2017:

2017: Radioamatører

2017:

2017:

2017:

2017:

2017:

2017:

2017:

2017: Linedance

2017:

2017:

2017: LÆinedance

2017:

2017: Husflid

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017:

2017: Publikum

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017: Formand, borgmester og kulturudvalgsformand

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017: Nyborg Voldspils vinterskole danser

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017: Lørdag morgen, før åbning

2017: Lørdag morgen, før åbning

Udstillingens indhold

STANDENE   |   AKTIVITETER   |   OPVISNING   |   AKTIVITETSKALENDER

Forårsudstilling Ullerslev er en fremvisning af aktiviteter.

Udstillingen fremviser hobby, interesser, foreningsarbejde, frivilligt arbejde og meget andet.

På udstillingen kan deltage alle grupper, der enten er hjemhørende i Nyborg Kommune og omegnskommuner eller som har stor tilknytning til det østfynske område.

Målgruppen er alle aldersgrupper: Små børn, større børn, unge, ældre, gamle.

Det er de udstillende grupper selv, der lægger niveauet for aldersgrupperne og som selv har andel i udstillingens succes.


 

Udstillingen er en tradition, der går tilbage til årene lige efter bygning af den første hal i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter. Den første udstilling var i slutningen af 1960'erne og der har været udstilling hvert år lige siden.

 

Navnet "Forårsudstilling" er hævdvundet i Ullerslev-området og bruges kun om udstillingen i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, men det er ikke nødvendigvis den eneste udstilling i Ullerslev om foråret.

 

Udstillingen er:

  • ledet af frivillige,
  • planlagt af frivillige,
  • opbygget af frivillige
  • bemandet af frivillige

 

Udstillingen er:

  • gratis at deltage i
  • gratis at se på (der er gratis entré)
  • gratis at færdes i (der er ingen salg fra boderne)